Thông tin liên lạc

Điện thoại: 0348162346 Email: baohoai7275@gmail.com

Cô Bảo Hoài - Giảng Viên

Kinh nghiệm: 26 năm Đang giảng dạy: Hành trang vào lớp 1

- Cô Bảo Hoài là một giáo viên có nhiều thành tựu trong công tác giảng dạy, với gần30 kinh nghiệm giáo viên tiểu học lớp 1, 20 năm kinh nghiệm đào tạo giáo viên tiền tiểu học.

- Tham gia biên soạn tài liệu, tập huấn các mô đun bồi dưỡng giáo viên.

- Cô Bảo Hoài là tác giả của nhiều cuốn cuốn sách như: Bé tập tô chữ, luyện viết chữ thường, bé học toán, bé đánh vần tiếng việt… được phát hành rộng rãi trên thị trường.